VSM Training Kit Manufacturing

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach zarządzania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie absolutnie niekoniecznych. lean prezentacje Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i używanych materiałów. Wdrożenie form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zwykle poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność ocenienia, które działania są zbędne dla firmy.

Tagi: ,

Komentarze zamknięte.